0410-419 45 novalog@telia.com

Logistik

Lager hos Novalog

 

Mycket gods mellanlagras för att senare distribueras ut till slutkunden.
Vi bistår med lager, packning, leveransbevakning och distribution av ert gods, allt efter behov och önskemål.
Lossning och lastning av containers klarar vi också av!

Tullhantering

Vi hjälper dig med hantering av dina tullfrågor såsom tulldokumentation och intrastat.
En specialitet för oss är införtullning av amerikanska bilar. Hör av dig så berättar vi mer!